Vyhledávání

Měna obchoduPřihlášení

Košík

 x 

košík je prázdný

Kategorie Mečů


Obchodní podmínky a nákupní řád ReplikyMecu.com e-shopu


Na těchto webových stránkách je provozován elektronický obchod www.replikymecu.com nabízející k prodeji široký sortiment replik mečů, zbraní a zbroje. Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Právní vztahy prodávajícího s koncovým zákazníkem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy související.

Objednávka a ceny zboží
Ceny u zboží na webových stránkách www.replikymecu.com jsou závazné, a to až do doby jejich změny.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Internetový obchod na stánkách www.replikymecu.com si vyhrazuje právo na změnu cen, a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení. Hlavní způsob objednání je v internetovém obchodě naplnění virtuálního nákupního košíku a odeslání objednávky. Objednávat lze také telefonicky nebo e-mailem, pokud není možno objednat přes internetový obchod. Při každé objednávce jakýmkoliv způsobem je nutné uvést veškeré potřebné nacionále kupujícího.

Termín a způsob dodání zboží

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající expeduje – předá dopravci nejpozději do tří pracovních dnů po obdržení objednávky. Standardní dodací lhůta (není li uvedeno jinak na kartě zboží) je 14-21 dnů.

Možnosti způsobů doručení zásilky, platby a ceny:

I. Dodání v ČR

1) Osobní odběr = převzetí objednaného zboží na těchto odběrních místech – Pod Skalkou 1355, 463 11, Liberec, telefon +420 722 222 400. Osobní odběr je zde možný každý všední den po dohodě, případně soboty, neděle po dohodě.
V případě zvolení osobního odběru objednávky Vás budeme e-mailem nebo telefonicky kontaktovat, zda je Vámi objednané zboží skladem a je připraveno k vyzvednutí na Vámi zvoleném odběrním místě.

2) Zboží je zasláno DPD (v případě, že platba za zboží proběhla předem na náš bankovní účet číslo:
5882210001/5500). Poštovné je 139 Kč.
3) Zboží je zasláno DPD na dobírku. Poštovné je 139 Kč.

II. Dodání na Slovensko

4) Zboží je zasláno službou DPD. Přijímáme pouze platby převodem na bankovní účet: IBAN: CZ4355000000005882210001.

Doprava do Slovenské republiky činí 499 Kč.

Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.
Za zdržení způsobené Českou Poštou neodpovídáme. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně zapsat do dodacího listu a informovat prodejce. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít!

Záruka a reklamace
1. Práva a povinnosti prodávajícího
Objednávka se stává závaznou po jejím zadání do objednávkového systému. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že není schopen zboží dodat v požadovaném množství. V takovém případě je povinen kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na jím uvedenou e-mailovou adresu, popř. telefonicky.

2.Práva a povinnosti kupujícího
Kupující je povinen uvést v objednávkovém formuláři všechny položky označené prodávajícím jako povinné.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, která je uvedena v e-shopu.
Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě jsou včetně DPH. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Při reklamaci se řídí reklamačním řádem prodávajícího. Kupující má na základě ustanovení zákona c 367/2000 Sb., odstavec 6 právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Dále v odstavci níže uvedeném jako Odstoupení od smlouvy.

3. Reklamační řád
Internetový obchod na stránkách www.replikymecu.com poskytuje záruku na zboží v rozsahu ustanovení obecně platných předpisů. Zjistí-li kupující po převzetí zboží, že má zboží vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů: zasláním e-mailu, prostřednictvím pošty, telefonicky. Při podání reklamace je nutno předložit: kopii prodejního dokladu (faktury), stručný popis závady. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do deseti pracovních dnů od podání reklamace a vyrozumí o tom kupujícího zasláním e-mailu na jím uvedenou adresu, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Jako oprávněnou nelze uznat reklamaci zboží, jehož vady vznikly: neodborným použitím, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami, jinými vnějšími vlivy. Bude-li reklamace uznána jako oprávněná, zajistí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, výměnu zboží, případně vrácení peněz.

Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy do 14-ti dnů
V souladu se zákonem 367/2000Sb má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14-ti dnů. Toto právo lze uplatnit pouze v případě, kdy zboží nebylo převzato na prodejně, ale doručeno prostřednictvím České pošty nebo jinou doručovací službou.
Tato možnost neslouží k vyzkoušení zboží a proto je nutné zboží vrátit nepoužité v originálním obalu s neporušenými plombami uzávěrů a víček.
Postup při uplatnění nároku na vrácení zboží do 14-ti dnů.
Zboží pečlivě zabalte a jako běžnou zásilku zašlete na adresu naší firmy. NEPOSÍLEJTE zboží na dobírku! Taková zásilka nebude převzata! Doporučujeme zboží pojistit. Ke zboží přiložte pořizovací doklad, průvodní dopis s informací, že se jedná o vrácení zboží do 14-ti dnů a nezapomeňte připsat i číslo vašeho účtu. Po doručení zásilky bude do dvou pracovních dnů provedeno schválení nároku na vrácení zboží a o jeho výsledku budete telefonicky nebo e-mailem informováni.

Nárok na vrácení zboží zaniká:
* Není-li dodržena 14-ti denní lhůta.
* Není-li zboží v originálním obalu.
* Není-li zboží kompletní
* Je-li zboží nebo kterákoliv část jeho obalu či příslušenství jakýmkoliv způsobem poškozené, nebo nese známky používání.
V souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku, má dodavatel nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
Pokud budou dodrženy všechny podmínky nutné pro vrácení zboží, bude vám poštou nebo e-mailem zaslán dobropis. Po jeho podepsání a doručení zpět do sídla naší firmy Vám obratem převedeme peníze za zboží na Váš bankovní účet. Náklady na poštovné se nehradí.
Pokud podmínky pro vrácení zboží nebudou dodrženy, bude Vám zboží zasláno na Vaše náklady zpět.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisu zboží nebo špatného obrázku není možné, závazný je vždy název zboží, které zákazník objednal a potvrdil. Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich stránkách. Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000. Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nepodnikatel). Při odstoupení od kupní smlouvy nás prosím kontaktujte písemně nebo emailem, uveďte číslo faktury (prodejního dokladu) od dodaného zboží, datum nákupu zboží. Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu v pevné krabici, a to za následujících podmínek - zboží musí být v původním nepoškozeném obalu - zboží nesmí být nikterak použité - zboží nesmí být nijak poškozené - zásilka musí být kompletní, tak jak jste ji převzal, musí být zaslána zpět včetně příslušenství, návodu atd. a s originálem dokladu o koupi. Zboží zasílejte doporučeně prostřednicm České pošty a pojištěné, nijak neručíme za ztrátu nebo poškození při cestě k nám. Zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, takto zaslané zboží nebude z naší strany přijato. Při splnění všech určených podmínek o vrácení zboží Vám zdarma zašleme peníze za zboží zpět převodem na Váš bankovní účet. Prodávající je oprávněn dle § 415 odečíst z kupní ceny zboží, kterou musí kupujícímu uhradit zpět náklady na poštovné. Splatnost vrácené částky je 30 dnů od doručení zboží zpět prodávajícímu. Při nesplnění podmínek o vrácení zboží nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží Vám zašleme zpět na Vaše náklady.

4. Bezpečnostní informace
Zákazník potvrzuje, že je zletilý a plně způsobilý k nákupu a používání mečů a ostatních produktů z našeho eshopu.
Kupující také potvrzuje, že se nákupem našich produktů stává jejich vlastníkem a nese za ně plnou zodpovědnost. Kupující prohlašuje, že v případě jakékoliv škody způsobené v souvislosti s nákupem našich produktů nebude tento obchod, jeho majitele, zaměstnance, partnery a všechny další zúčastněné osoby volat k zodpovědnosti v souvislosti s případnými škodami ať právní či jakoukoliv jinou cestou.

Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.
Platnost obchodních podmínek: Obchodní podmínky jsou platné do vydání nových obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.11.2010

Ochrana osobních udajů
Velmi si vážíme Vaší důvěry, se kterou jste navštívili naše webové stránky, proto se snažíme maximálně chránit vaše osobní údaje.
Osobní data (jméno, adresa, telefon, e-mail apod.), která jsou součástí Vaší registrace nebo nám byla sdělena během Vaší objednávky, jsou naší firmou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Přijali jsme taková technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili tyto u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.
Údaje o registrovaných uživatelích nesdělujeme třetím osobám. Výjimku tvoří pouze údaje, které přímo souvisejí s vyřízením vaší objednávky, a to pouze v nutném rozsahu (např. poštovní adresa).

V plné míře respektujeme Vaše soukromí, Vámi uvedené údaje NIKDY nevyužijeme pro účely marketingu nebo jiné aktivity přímo nesouvisející s konkrétní objednávkou.